Guang Zhou City Fuan electron instrument Ltd.

ADDRESS:No. 318   DA DE road Guang Zhou City (Jin Yi  business affairs edifice)  1325  rooms

TEL NO:+086-020-88574835        83192086          13798181706

FAX NO:+086-020-83311343      QQ:570760293      ADDRESS: 510120

HTTP://  www.bokles.com;